Stro

Gebr. Zijderveld levert alle soorten stro in grote balen.

Gerstestro
Gerstestro is een bron van structuur voor melkvee en jongvee. Het is geschikter als voedermiddel dan tarwestro vanwege de hogere voedingswaarde. Als strooisel is tarwestro aan te raden aangezien dit meer vocht op kan nemen.

Tarwestro
Tarwestro is een zeer goed strooimiddel; het neemt veel vocht op en houdt warmte goed vast. Daarnaast wordt het ook als structuurmiddel in het rantsoen gebruikt. Tarwestro telt als strooisel niet mee voor de Minas.